Världen är ett ihop trasslat nätverk där ingen längre kan påstå att globaliseringen inte har påverkan. De enskilda ländernas politik har smällt samman och det är inte sällan de nationella besluten påverkar internationellt. Kulturer i hela världen influerar varandra och idag har blandnings kulturer uppstått med inspiration från hela världen. Näringslivet är kanske det som blivit mest globalt och den spelar en enormt viktigt roll i världen och kan påverka mycket.

Med pengar kommer makt

I vårt samhälle är det näringslivets aktörer som har den största delen av kapitalet. Staten har naturligtvis också tillgång till resurser, men funktionen för detta är att skydda sina medborgare och ge dem säkerhet. Företagens kapital går åt att skapa jobb, investera och utvecklas. På så sätt är deras roll i samhället enormt viktigt. Utan företag finns det inte lika många och mångsidiga jobb. Och jobben är essentiella för att hushållen ska klara sig. Hushållen är i den kontexten beroende av företagen, men företagen även beroende av hushållen.

Det är företagen som får samhället att gå framåt. Med vinsten de tar in investerar de i sitt företag, expanderar och utvecklar nya metoder och tekniker. Tack vare företagen lever vi idag i ett modernt samhälle med bekväma och viktiga teknologier. Och utvecklingen fortsätter.

Med andra ord så ger pengarna företagen makt. Makten att skapa jobb och makten att vara den aktören i samhället som tar fram nya tekniker och metoder. Samhället behöver näringslivet, det är det som får allting att gå framåt.

Med makt kommer ansvar

Om man har makt då måste man ta ansvar för det. Företagen har makt att påverka förändringar som gynnar hela samhället. Eftersom de har den största aktören som anställer folk kan de påverka arbetsvillkoren för människor i hela världen. Det i sin tur kan leda till att en hel region eller ett helt land utvecklas och nya möjligheter skapas.

I arbetet att utveckla teknologier och metoder kan många saker göras. Om företagen satsar på miljövänlig och hållbar utveckling kommer världen snart se annorlunda ut. Satsningen på förnybara energier, återvinnbara material och hållbarhet av produkter skulle ta oss en lång bit fram i kampen mot den globala uppvärmningen.

Näringslivets roll i världen är enorm. Här finns pengarna och därför också möjligheterna. Om man vill det eller ej, det är pengarna som får vår värld att snurra. Företagen har makten i sina händer att påverka förändringar som skulle ge alla oss stora fördelar.