Efterfrågan på sjuksköterskor är stor i Sverige och det finns gott om lediga jobb för sjuksköterskor med olika kompetenser och erfarenheter. Här är en översikt över arbetsmarknaden och tips på var man kan hitta lediga tjänster.

Stor brist på sjuksköterskor

Enligt statistik från Socialstyrelsen råder det stor brist på sjuksköterskor i Sverige. Under 2022 uppgick bristen på legitimerade sjuksköterskor till över 7000 personer. Detta leder till att många arbetsgivare har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens.

Bristen beror bland annat på att många sjuksköterskor går i pension samtidigt som antalet äldre och personer med kroniska sjukdomar ökar. Dessutom utbildas det för få sjuksköterskor för att täcka behoven i vården.

Många vakanser inom slutenvård

Inom den slutna vården, exempelvis på sjukhus, vårdcentraler och äldreboenden, finns det många lediga tjänster. Här behövs både nyutbildade sjuksköterskor och erfarna sjuksköterskor med specialistkompetens.

Även inom den kommunala vården och omsorgen rapporteras stora rekryteringsbehov på grund av den demografiska utvecklingen och ett ökat vårdbehov bland äldre.

Efterfrågan varierar mellan regioner

Efterfrågan på sjuksköterskor varierar något mellan olika regioner och landsting. Storstadsregionerna har de senaste åren haft lättast att rekrytera medan glesbygdsregionerna haft svårare att hitta personal.

Samtidigt finns det i hela landet ett stort behov av sjuksköterskor inom de flesta specialiteter. Särskilt svårbristyrken är exempelvis intensivvårdssjuksköterska, barnmorska och distriktssköterska.

Så hittar du lediga jobb

Det finns goda möjligheter att hitta jobb som sjuksköterska i Sverige. Här är några tips på var du kan leta efter lediga tjänster:

  • Landstingens och regionernas webbplatser och platsbanker
  • Arbetsförmedlingen
  • Bemanningsföretag och rekryteringsföretag inom vården
  • Fackförbund och branschorganisationer

Framtidsutsikter

Den stora bristen på sjuksköterskor väntas bestå under överskådlig framtid. SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, bedömer att över 100 000 nya medarbetare inom vård och omsorg behöver rekryteras fram till år 2026. Sammanfattningsvis ser framtidsutsikterna för sjuksköterskeyrket mycket goda ut. Chanserna att få jobb är stora och det kommer troligen råda brist under lång tid framöver.

Lediga jobb för sjuksköterskor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *