Beställ cykelställ online för att främja cyklandet i samhället

Cykling är en aktivitet som är såväl rolig som hälsofrämjande. Genom att cykla kan du förbättra såväl din fysiska hälsa som din mentala sådan och på så vis ditt övergripande välbefinnande. Dessutom är det smidigt och bekvämt att kunna ta sig runt i lokalsamhället på en cykel. Till råga på allt är det dessutom ett miljövänligt transportsätt. Därför är det viktigt att flera företrädare för både företag och offentligheten beställer cykelställ online så att cyklister får någonstans att parkera sina cyklar.

Fyra viktiga skäl att införskaffa cykelställ online för att främja cyklandet

Det finns många goda skäl för näringslivets och offentlighetens företrädare att ordna möjligheter till cykelparkering. Cykelställ.se säljer cykelställ online som kan användas för detta syfte. Genom att göra detta och på så vis främja cyklandet kan man nämligen gynna transporten av cykelburna personer samt lokalsamhället på följande sätt:

 • Cyklar är mindre skadliga än bilar. Ett gott skäl att främja cyklingen är att cyklar gör mindre skada på vägen än vad bilar gör. Dessutom är det väldigt kostnadseffektivt att anlägga cykelbanor jämfört med att anlägga vägar för motorburna fordon.
 • Trafikstockningar är väldigt kostsamma. Trafikstockningar är inte bara irriterande och frustrerande utan även väldigt kostsamma. Faktum är att de daliga trafikstockningarna runt om i landet på årsbasis kan kosta samhället miljardtals kronor. Genom att främja cyklandet kan vi få fler cyklar och färre bilar på vägarna vilket skulle motverka trafikstockningar och de kostnader som dessa medför.
 • Ökat cyklande kan vara gynnsamt för kollektivtrafiken. Det finns flera sätt på vilka lokaltrafiken gynnas av att fler beställer cykelställ online och monterar dessa i diverse utomhusmiljöer i samhället. Till exempel kan ett ökat cyklande gynna kollektivtrafiken. Detta då fler får tillgång till kollektivtrafiken genom att cykla till busshållplatsen eller tunnelbanestationen.
 • Fler föräldrar skulle kunna cykla med barnen till skolan. Ett ökat antal parkeringar för cyklar i det offentliga rummet skulle också kunna leda till att fler föräldrar väljer att cykla med barnen till skolan. Majoriteten av alla de biltransporter som görs i vardagen skulle nämligen kunna utföras på cykel istället. Att cykla eller gå motsvarande avstånd istället för att färdas med bil skulle dels minska trafikstockningen kring skolorna och dels ge barnen ett tryggare färdmedel.

Svårt att säga vad som är ett rimligt mäklararvode

Du vill anlita den bästa mäklaren som finns tillgänglig till ett rimligt mäklararvode. Detta gäller oavsett i vilken stad du har en bostad att sälja. Men det är viktigt att du har ett helhetsperspektiv när du för ditt resonemang kring vilket arvode som är rimligt för mäklaren att debitera. Här förklarar vi varför!

Ha en helhetssyn när du resonerar kring vad som är ett rimligt mäklararvode

Försöker du sätta fingret på vad som är ett rimligt mäklararvode för den fastighetsmäklare som du har tänkt att anlita? Om så är fallet bör du ta med följande beståndsdelar i ditt resonemang:

 • Vilka uppgifter utför mäklaren? En fastighetsmäklare som tar hand om precis allting kring din bostadsaffär är förstås värd lite mer stålar. Kostnaden för att anlita en sådan aktör kommer därför vara lite högre. Sedan har du såklart alltid möjlighet att försöka förhandla ner arvodet lite grann.
 • Hur lång erfarenhet har han eller hon av att göra bostadsaffärer? Kan det kanske vara så att din fastighetsmäklare har en lång erfarenhet av att göra bostadsaffärer i ditt område? I sådana fall är även detta någonting som betingar ett lite högre pris. Mäklaren har då god kännedom om ditt bostadsområde samt vad som händer och sker i detta. Denna erfarenhet och kunskap gör också att mäklaren är värd ett lite högre mäklararvode i Göteborg.
 • Säljer fastighetsmäklaren många bostäder på ganska kort tid? Om så är fallet kan detta vara en anledning till att han eller hon kan hålla nere sitt procentuella arvode lite grann. Vissa mäklare satsar helt enkelt på kvantitet före kvalitet och försöker därför ha en hög omsättning när det kommer till antalet bostadsaffärer. Men detta behöver inte nödvändigtvis innebär att fastighetsmäklaren ifråga håller en lägre kvalitet än någon annan. Därför är det viktigt att du jämför mäklare i Malmö och gör en individuell bedömning av dessa.
 • Arvodet är inte den enda faktorn som du bör ta i beaktande! Arvodet är förstås en viktig faktor av flera som du bör ta i beaktande när du gör ditt val. Det är dock långt ifrån den enda faktorn att ta hänsyn till. Detta gäller inte minst då en lite dyrare mäklare kan visa sig vara mer prisvärd genom att generera ett högre slutpris för din fastighet.

Kontorshotell i Göteborg lämpar sig väl för hybridkontor

Den nya tekniken och 2020-talets pandemi har gjort att fler yrkespersoner än tidigare jobbar hemifrån. Efter att det akuta behovet av social distansering lagt sig har företag gått skilda vägar när det kommer till lösningen av lokalbehovet. Vissa har valt att även fortsättningsvis låta merparten av sina anställda arbeta från hemmet medan andra har valt att återkalla detta beslut. En tredje populär lösning är att använda sig av så kallade hybridkontor och detta är en lösning som kontorshotell i Göteborg lämpar sig väldigt väl för.

Många anställda föredrar hybridlösningen framför de övriga

Hybridlösningen är att de anställda arbetar såväl hemifrån som kontoret. I undersökningar där tusentals yrkespersoner har tillfrågats brukar utfallet bli att detta är en lösning som ungefär halva arbetsstyrkan uppskattar. Cirka en fjärdedel uppskattar istället att helt och hållet jobba på distans och den resterande fjärdedelen vill bara jobba på kontoret. Detta innebär att lösningen med hybridkontor är den mest populära, d.v.s. den som föredras av den breda massan.

Med detta sagt kan det finnas anledning att undersöka hur det ligger till hos medarbetarna på just ditt företag. Det finns nämligen för- och nackdelar med alla tre lösningarna. Därför bör beslutet fattas utifrån en grundlig analys av företagets lokalbehov.

Därför lämpar sig kontorshotell i Göteborg för hybridmodellen

Varför skulle ett kontorshotell i Göteborg lämpa sig särskilt väl för hybridmodellen, kanske du undrar? Svaret är att det är ett flexibelt sätt att lösa ett företags lokalbehov. Ditt företag kan helt enkelt hyra en kontorsplats som matchar det nuvarande behovet avseende storlek m.m. I takt med att behovet förändras är det sedan möjligt att skala upp eller ner ytan, beroende på hur hög beläggningen är i det aktuella kontorshotellet.

När du överväger vilken lösning som är den bästa för din arbetsstyrka kan du ställa dig dessa frågor:

 • Hur väl mår dina medarbetare för närvarande?
 • Hur pass drivna och självgående är de anställda?
 • Skulle du själv och dina medarbetare föredra någon av lösningarna framför de andra?
 • Hur påverkar socialiseringen på kontoret det dagliga livet och kreativiteten?
 • Skulle ni gynnas mer av att välja hybridmodellen, distansmodellen eller den traditionella kontorsmodellen?

Många svenskar bygger attefallshus på sommaren

Sommaren är en tid då många semestrar antingen på hemmaplan eller utomlands. Det är en tid då de flesta tar det lite lugnare än vanligt och kopplar av. Men många svenskar passar också på att utnyttja ledigheten till att bygga. Något som många väljer att bygga på sin tomt är attefallshus.

Två andra populära byggprojekt är trädäck och altan. Detta enligt den årliga ranking över populära byggprojekt som branschorganisationen Svenskt Trä låter göra varje år. Dessutom är det alltså många som väljer att låta sitt hem växa genom att uppföra ett nytt, lite mindre hus på tomten. Det kan till exempel röra sig om en friggebod, en stuga eller ett attefallshus.

För många är hemester synonymt med byggprojekt av olika slag

Många har på senare år blivit bekanta med begreppet hemester – semester hemmavid. För vissa kan detta begrepp vara synonymt med att man åker till sitt lantställe eller att man kopplar av i och omkring hemmet. Men allt fler väljer alltså att ägna en stor del åt sin semester och lediga tid åt att bygga, renovera eller påta i trädgården. För många har byggprojekt av olika slag blivit synonymt med att ha hemester.

Därför bygger vi attefallshus och liknande på sommaren

Det finns flera skäl till att många svenskar väljer att bygga attefallshus, altaner och utföra andra slags byggprojekt på sommaren:

 • Det är framför allt under semestern och på sommarens helger som de flesta har lust och möjlighet att snickra hemma.
 • Byggprojekten hjälper till att förlänga utomhussäsongen – detta gäller inte minst om man bygger en inglasad altan eller liknande.
 • För många känns det trevligt och självklart att använda trä som materialval i sina byggprojekt. Det är ett naturligt material som på sätt och vis känns ganska somrigt.
 • Genom att uppföra en “attefallare” eller något annat slags mindre hus på tomten får gäster möjlighet att övernatta i en avskild boning.

Det har också blivit vanligare att man bygger hela projektet från grunden. Dagens byggbeskrivningar är ofta överskådliga och ger bra instruktioner för hur projektet ska utföras. Därmed kan en någorlunda händig hemmasnickare snickra ihop en byggnad även utan tidigare erfarenhet.

Vattenflaskor som profilprodukt

Varumärken är inte längre bara ord och logotyper. De är numera hela identiteter som består av visuella element som logotyper, färger, typsnitt och bilder som alla kombineras för att berätta en historia. Profilprodukter som vattenflaskor kan vara del i en sådan vision. Och det är inte en berättelse som du kan rusa igenom på en timme; det är ett dokument som beskriver vad ditt företag står för och vem du är som varumärke. Låt oss vara ärliga – ingen gillar att känna att de blir sålda något utan att få något i gengäld. Det är därför varumärket är en så viktig del av varje företag från det ögonblick då det lanseras till dess att det blir ett känt namn. En stark varumärkesstrategi hjälper dig att nå din målgrupp och ser till att ditt företag fortsätter att växa från styrka till styrka med tiden.

Varför är varumärkesbyggande så viktigt?

Branding är en av de viktigaste aspekterna av alla företag. Det är det som skiljer ditt företag från konkurrenterna och det är det som inger förtroende hos dina kunder. Så varför är branding så viktigt? Här är några anledningar: – Lönsamhet – Om dina kunder har en positiv upplevelse av din produkt är de mer benägna att köpa av dig igen i framtiden. Och om ditt varumärke är minnesvärt är de mer benägna att rekommendera dina produkter till sina vänner och familjemedlemmar. Detta leder i sin tur till högre lönsamhet för ditt företag. – Marknadsföring – Ditt varumärke är den marknadsföringsstrategi som gör att du kan tala till dina kunder på ett sätt som är autentiskt för ditt företag. När du vet vad ditt varumärke står för är det mycket lättare att skapa marknadsföringsmaterial som når fram till din målgrupp. – Riskreducering – Riskreducering är en annan stor fördel med varumärkesbyggande. När du gör ditt varumärke minnesvärt blir det lättare att försvara sig mot rivaler. Det gör det också lättare att ansöka om patent och varumärken, vilket hjälper dig att skydda ditt företag från copycats. – Rykte – Slutligen kan varumärkesbyggande förbättra ditt rykte. Om du har en positiv varumärkesbild är det mer sannolikt att kunderna rekommenderar dina produkter till andra. De kommer också att vara mer benägna att köpa från dig, vilket ökar ditt resultat och hjälper ditt företag att växa.

Hur du skapar din varumärkesidentitet

Det första steget i att skapa en varumärkesidentitet är att förstå din målgrupp. Fråga dig själv: – Vilka är dina kunder? – Vilka är deras problem? – Vad vill de ha av din produkt eller tjänst? – Var håller de till på nätet? – Hur kan du prata med dem på ett sätt som känns autentiskt för ditt företag? Att förstå din målmarknad är avgörande för att skapa en varumärkesidentitet som ger genklang hos dem. När du vet vem du pratar med kan du gå vidare med att definiera din varumärkeshistoria. Din varumärkesberättelse består av alla de olika element som utgör ditt varumärke. Detta inkluderar ditt uppdrag, de produkter du erbjuder, din tagline, din prissättning och dina metoder för kundservice. När du vet vilka dessa element är är det lättare att skapa en varumärkesidentitet som kompletterar dem.

Varför du bör använda visuella element i din varumärkesstrategi

Det finns många anledningar till varför visuella element är viktiga för ditt varumärke, men den viktigaste är att de ger ditt varumärke en identitet. Enligt forskning bearbetar människor visuella bilder upp till 60 000 gånger snabbare än text. Detta innebär att visuella bilder är ett mycket kraftfullare sätt att förmedla ett budskap än vad ord är. Dessutom är visuella bilder lättare att komma ihåg, vilket innebär att de troligen kommer att stanna kvar i minnet hos dina målgruppsmedlemmar längre än vad texter eller siffror någonsin kommer att göra. Visuella element kan vara allt från logotyper till lagerbilder. Du kan också använda olika färger i ditt marknadsföringsmaterial för att hjälpa människor att identifiera sig med ditt varumärke. Genom att använda visuella element i din varumärkesstrategi är det mycket lättare att få kontakt med din publik och få dem att känna att ditt varumärke är en del av dem.

Vikten av färg i varumärkesarbetet

Färg är en av de viktigaste delarna i din varumärkesstrategi. Den kan hjälpa dig att skapa en varumärkesidentitet som känns sammanhängande och autentisk. De färger du väljer kan ha stor inverkan på hur kunderna uppfattar ditt varumärke. Färgpsykologi finns på riktigt och kan hjälpa dig att förstå hur du kan använda färger till din fördel. Det finns vissa färger som vanligen förknippas med vissa stämningar. Rött är till exempel ofta förknippat med passion och energi. Det är dock viktigt att notera att olika kulturer förknippar olika färger med olika stämningar. I asiatiska kulturer förknippas till exempel rött med lycka. Alla färger som du väljer för ditt varumärke bör vara konsekventa i alla dina marknadsföringsmaterial. Detta bidrar till att ditt varumärke känns sammanhängande, vilket kan ha en positiv inverkan på dina kunder.

Få bra lön som psykolog men även arbetstillfredsställelse

En vanlig fråga som många ställer när de för första gången träffar en annan person är vad personen ifråga jobbar med. Detta är inte särskilt förvånande med tanke på att många vuxna spenderar en stor del av sin vakna tid på jobbet. Dessutom har våra arbeten en stor inverkan på våra liv även utanför arbetsplatsen. Därför vill du inte bara få en bra lön som psykolog utan även eftersträva en hög nivå av arbetstillfredsställelse.

För jobbet är trots allt en stor del av din identitet och signalerar vad som är viktigt för dig. I flera studier har man också undersökt vad som är viktigt för arbetstagare. Vad forskarna har kommit fram till är att det viktigaste är att du finner en mening i det som du arbetar med. Meningsfullt arbete är viktigt både för dig som arbetstagare och för din arbetsgivare. Det går också att få arbetsuppgifterna att kännas mer meningsfulla även om du har ett väldigt slitsamt jobb.

Därför arbetstillfredsställelse viktigare än lön som psykolog

Men hur kommer det sig då att arbetstillfredsställelse är viktigare än lön som psykolog? Detta har helt enkelt att göra med att personer som är intresserade av sina karriärer och jobb är såväl lyckligare som mer nöjda med sina arbeten och livet i stort. Därför är det viktigare att du väljer att jobba med något som intresserar dig och ger dig tillfredsställelse än vad det faktiskt står i lönekuvertet.

Även lönen är dock en viktig faktor i ekvationen

Med detta sagt är förstås även lönen en viktig faktor. Många psykologer upplever att deras arbeten är ett högre kall snarare än ett vanlig kneg. Trots detta vill de såklart få en rättvis ersättning för det arbete som de lägger ner samt för sin utbildning etc.

Du kan också förvänta dig att få en ganska bra lön som psykolog. Den genomsnittliga lönen för psykologer som arbetar inom offentlig sektor är 41 700 kr. Fördelningen utifrån ålder ser ut på följande sätt:

 • 18-24 år: 30 600 kr
 • 25-34 år: 37 100 kr
 • 35-44 år: 41 900 kr
 • 45-54 år: 44 400 kr
 • 55-64 år: 46 100 kr
 • 65-66 år: 47 900 kr.

Ett giftcard är den ultimata gåvan från arbetsgivaren

Ett giftcard (gåvokort) är den optimala gåvan för en arbetsgivare att ge sina anställda. För när medarbetarna får pengar används dessa helt enkelt för att stoppa i “hål” i vardagsekonomin. Det kan till exempel röra sig om återbetalningen av lån eller för att betala räkningar. Men ett presentkort kan istället användas av den anställde för att kunna köpa en konkret gåva utan att behöva känna någon som helst skuld över detta.

Därför är detta den perfekta gåvan att ge till de anställda. Istället för att ge dem en present som de kanske ändå inte riktigt vill ha kan de här välja ut precis den gåva de önskar sig. Men fördelarna med att som arbetsgivare ge bort ett giftcard är fler än enbart denna. Läs vidare så berättar vi mer om fördelarna med dessa gåvokort!

Fördelarna med att ge bort ett giftcard till de anställda

Anledningarna till att gåvokort är väldigt bra är flera. Dessa är några exempel på de formidabla fördelarna med att ge bort presentkort till medarbetarna:

 • De är flexibla och passar din budget. Ett giftcard har den stora fördelen att det är en flexibel gåva som kan anpassas till vilken budget som helst. Till exempel kan du ge bort en ganska liten summa om du jobbar med en begränsad budget. Eller så kan du slå på stort och satsa ordentligt genom att ge bort en lite större gåva – valet är ditt!
 • Medarbetarna kan njuta av sina gåvor. Som vi redan har varit inne på är en stor fördel med ett gåvokort att medarbetaren verkligen får chansen att njuta av sin gåva. Detta då den anställde får chansen att välja ut en present som den verkligen vill ha istället för att bara få en slumpmässig gåva kastat i knät.
 • De har samma psykologiska effekt som upplevelser. Idag är det populärt att ge bort upplevelser som gåvor. Men visste du att presentkort har precis samma psykologiska effekt som dessa gåvor? De är lika motiverande och den anställde känner sig precis lika uppskattad och sedd när den får ett gåvokort.

Så sluta fundera över vad du ska ge dina medarbetare och slå istället till!

Hitta ett billigt mobilt bredband

Genom att lista och jämföra olika mobila bredband är det enkelt att hitta vilken operatör som kan leverera bäst uppkoppling och prestanda. Att en operatör ska kunna leverera bra internetuppkoppling är en nödvändighet för de flesta samt att det upprätthåller bra täckning till ett rimligt pris. Idag finns det i huvudsakligen två olika bredband att välja mellan, mobila och fasta bredband. Båda av dessa bredband har olika fördelar och det beror på vad för behov som finns när man väljer att teckna ett avtal. Det finns olika sätt att surfa på nätet, genom att ansluta smarta enheter till någon form av sändare kan man surfa på fritt med hjälpa av 4G eller 5G-nätet. Denna uppkoppling kan även ske med hjälp av ett USB-modem, en router eller via ett nätverkskort. Med USB-modem och router kan flera surfplattor, datorer eller mobiler ansluta till det trådlösa nätverket. De flesta datorer har idag ett inbyggd nätverkskort för att ansluta till internet medan en stationär dator kan användas i ett trådlöst nätverk med hjälp av ett USB-nätverkskort.

Via denna sida finns info för den som vill hitta ett billigt mobilt bredband.

Att tänka på när du väljer bredband

 • Ett billigt mobilt bredband är ofta ett bra bredband och uppfyller de flesta krav.
 • Ett mobilt bredband är framförallt enkelt att installera genom att koppla in routern eller aktivera sim-kortet kan man börja surfa direkt.
 • Ytterligare fördel med mobilt bredband är att det fungerar väldigt bra att stream från, ladda ner filer och arbeta från.

Mobilt bredband – rätt om du är på språng

Idag är det allra vanligaste typen av bredband en fiberuppkoppling. Med fiber levereras hög prestanda och kvalitet med en hastighet på upp till 100GB per sekund. Som privatperson är det dock inte alltid nödvändigt med så höga hastigheter, hälften kan vara tillräckligt. Men med högre hastighet tillkommer också högre kostnader. Dessutom är fiber en krånglig installation om det inte är monterat då det grävs ner. Fiber är ett bra alternativ till dig som bor i ett hus som redan har det installerat.

Med ett mobilt bredband kan man ansluta till internet via 4G eller 5G mobilnät och kan dessutom användas i för surfplattor och bärbara datorer som är kompatibla. Genom att införskaffa ett 4G-modem eller mobil router och använda det var som helst. Ungefär som att internetdela från en mobil.

Outsourcing av kundservice – så fungerar det

Kundservice är en otroligt viktig del för många företag – inte minst för att kunderna ska vara nöjda och med det även återkommande. Det är dock en del av företagandet som är både tidskrävande och krävande på andra sätt men det finns en lösning på problemet. Outsourcing av kundservice är en tjänst där man överlåter just den delen av arbetet till en tredje part vilket är effektivt på flera olika sätt.

Outsourcing av kundservice – vad är det?

Outsourcing av kundservice innebär kort och gott att man anlitar ett företag som är proffs inom just området kundtjänst och kundservice som går in och sköter den biten av företagandet.

Man väljer själv hur servicen ska ske och dom vanligaste är:

 • Via telefon
 • Via chatt
 • Via mail

Man väljer också om man vill outsourca hela eller bara delar av verksamheten. Ett vanligt exempel från företag som arbetar inom området är när ett företag har både tid och möjlighet att sköta kundservicen under den vanliga arbetstiden men inte mer än så. Det kan finnas ett behov av en utökad service, för att kunna möta kundernas önskemål, under till exempel kvällar och helger och då är outsourcing en bra tjänst för ändamålet.

Många av dom företag som arbetar inom outsourcing erbjuder service dygnet runt, året runt, så det finns alltså goda möjligheter till en mer tillgänglig kundservice – för alla typer av företag.

Här är fördelarna

Outsourcing av kundservice är en tjänst som bjuder på många fördelar – inte minst det faktum att den personal som arbetar är proffs inom området. En annan fördel är att flexibiliteten dessutom ofta gör det billigare än att anställa egen personal, Detta eftersom man ofta erbjuds ett fast timpris oavsett vilken dag på veckan eller tid på dygnet det gäller.

Flexibiliteten vid outsourcing av kundservice är såklart en fördel i sig – där man själv väljer hur ofta och hur mycket hjälp man behöver. Den största fördelen av dom alla är dock att det finns möjlighet att skapa bättre kundrelationer och nöjdare kunder genom att utöka och/eller förbättra företagets kundservice.

Bara att bli mer tillgänglig kan göra stor skillnad eftersom företag som erbjuder begränsade telefontider, chatt-tider eller långa svarstider på mail löper större risk att få missnöjda kunder och därmed tappa dom till en konkurrent.

Interim IT-chef – en kombination av teknisk kunskap och ledare

Interim IT-chef – en kombination av teknisk kunskap och ledare

En interim IT-chef har lång erfarenhet inom teknik i kombination med starka ledaregenskaper. IT-chefen har som främsta arbetsuppgift att utveckla, effektivisera och driva förändringar inom ett företags IT-kretslopp för att förbättra den totala kvaliteten i företagets tjänster. Interimscheferna är vana vid ledningsgruppsarbete och vet hur man leder en verksamhet framåt för att företaget ska maximera sin IT-avdelning. De kan driva både operativa och strategiska IT-frågor och tar ansvar för sitt verksamhetsområde. I detta ingår att leda, motivera och utveckla medarbetarna för att nå företagets uppsatta mål. 

IT – mer aktuellt än någonsin

En interim IT Manager arbetar inte endast med att förändra och utveckla IT-avdelningen utan fungerar som en länk till alla olika avdelningar. IT finns överallt inom företaget och det gäller att effektivisera varje liten del av företaget för att uppnå maximal produktion. IT-chefen har en del i denna process. 

Hyr in en interim IT-chef – därför är det en bra idé

Vid ett företags förändring, resursbortfall eller eventuell kris behövs det ofta erfarenhet och kunskap om vad som behövs göras i den situationen. Dessa kunskaper saknas ofta inom den egna organisationen varför en interim IT-chef ofta kommer till stor nytta för att hantera problemen. Fördelar kan vara: 

 • Det är kostnadseffektivt eftersom en chef kan hyras in med kort varsel, analysera problemen och sålunda ge tydliga och klara lösningar. 
 • Chefen innehar expertis och erfarenhet vilket är avgörande för att förstå problemen och tillföra värde för företaget direkt. 
 • Det är flexibelt att hyra en interim IT-chef, det kan vara på timbasis, deltid eller fulltid eller en eventuell projektanställning.
 • En inhyrd chef har oftast större kraft att införa förändringar i företaget eftersom denna inte har sociala band till medarbetarna, vilket ger då mer objektiva och effektiva beslut till företagets bästa. 
 • Den inhyrda chefen har en objektiv syn på företaget och ser vad som är bäst för organisationen. På detta sätt bidrar de till en utveckling oberoende om vad medarbetarna tycker och kan komma med nya perspektiv till företaget. 
 • En interim IT-chef är resultatdriven och är mån om att leverera ett bra uppdrag. Som inhyrd chef lever man på sina uppdrag och de arbetar således stenhårt för att göra ett bra uppdrag.