Outsourcing av kundservice – så fungerar det

Kundservice är en otroligt viktig del för många företag – inte minst för att kunderna ska vara nöjda och med det även återkommande. Det är dock en del av företagandet som är både tidskrävande och krävande på andra sätt men det finns en lösning på problemet. Outsourcing av kundservice är en tjänst där man överlåter just den delen av arbetet till en tredje part vilket är effektivt på flera olika sätt.

Outsourcing av kundservice – vad är det?

Outsourcing av kundservice innebär kort och gott att man anlitar ett företag som är proffs inom just området kundtjänst och kundservice som går in och sköter den biten av företagandet.

Man väljer själv hur servicen ska ske och dom vanligaste är:

 • Via telefon
 • Via chatt
 • Via mail

Man väljer också om man vill outsourca hela eller bara delar av verksamheten. Ett vanligt exempel från företag som arbetar inom området är när ett företag har både tid och möjlighet att sköta kundservicen under den vanliga arbetstiden men inte mer än så. Det kan finnas ett behov av en utökad service, för att kunna möta kundernas önskemål, under till exempel kvällar och helger och då är outsourcing en bra tjänst för ändamålet.

Många av dom företag som arbetar inom outsourcing erbjuder service dygnet runt, året runt, så det finns alltså goda möjligheter till en mer tillgänglig kundservice – för alla typer av företag.

Här är fördelarna

Outsourcing av kundservice är en tjänst som bjuder på många fördelar – inte minst det faktum att den personal som arbetar är proffs inom området. En annan fördel är att flexibiliteten dessutom ofta gör det billigare än att anställa egen personal, Detta eftersom man ofta erbjuds ett fast timpris oavsett vilken dag på veckan eller tid på dygnet det gäller.

Flexibiliteten vid outsourcing av kundservice är såklart en fördel i sig – där man själv väljer hur ofta och hur mycket hjälp man behöver. Den största fördelen av dom alla är dock att det finns möjlighet att skapa bättre kundrelationer och nöjdare kunder genom att utöka och/eller förbättra företagets kundservice.

Bara att bli mer tillgänglig kan göra stor skillnad eftersom företag som erbjuder begränsade telefontider, chatt-tider eller långa svarstider på mail löper större risk att få missnöjda kunder och därmed tappa dom till en konkurrent.

Interim IT-chef – en kombination av teknisk kunskap och ledare

Interim IT-chef – en kombination av teknisk kunskap och ledare

En interim IT-chef har lång erfarenhet inom teknik i kombination med starka ledaregenskaper. IT-chefen har som främsta arbetsuppgift att utveckla, effektivisera och driva förändringar inom ett företags IT-kretslopp för att förbättra den totala kvaliteten i företagets tjänster. Interimscheferna är vana vid ledningsgruppsarbete och vet hur man leder en verksamhet framåt för att företaget ska maximera sin IT-avdelning. De kan driva både operativa och strategiska IT-frågor och tar ansvar för sitt verksamhetsområde. I detta ingår att leda, motivera och utveckla medarbetarna för att nå företagets uppsatta mål. 

IT – mer aktuellt än någonsin

En interim IT Manager arbetar inte endast med att förändra och utveckla IT-avdelningen utan fungerar som en länk till alla olika avdelningar. IT finns överallt inom företaget och det gäller att effektivisera varje liten del av företaget för att uppnå maximal produktion. IT-chefen har en del i denna process. 

Hyr in en interim IT-chef – därför är det en bra idé

Vid ett företags förändring, resursbortfall eller eventuell kris behövs det ofta erfarenhet och kunskap om vad som behövs göras i den situationen. Dessa kunskaper saknas ofta inom den egna organisationen varför en interim IT-chef ofta kommer till stor nytta för att hantera problemen. Fördelar kan vara: 

 • Det är kostnadseffektivt eftersom en chef kan hyras in med kort varsel, analysera problemen och sålunda ge tydliga och klara lösningar. 
 • Chefen innehar expertis och erfarenhet vilket är avgörande för att förstå problemen och tillföra värde för företaget direkt. 
 • Det är flexibelt att hyra en interim IT-chef, det kan vara på timbasis, deltid eller fulltid eller en eventuell projektanställning.
 • En inhyrd chef har oftast större kraft att införa förändringar i företaget eftersom denna inte har sociala band till medarbetarna, vilket ger då mer objektiva och effektiva beslut till företagets bästa. 
 • Den inhyrda chefen har en objektiv syn på företaget och ser vad som är bäst för organisationen. På detta sätt bidrar de till en utveckling oberoende om vad medarbetarna tycker och kan komma med nya perspektiv till företaget. 
 • En interim IT-chef är resultatdriven och är mån om att leverera ett bra uppdrag. Som inhyrd chef lever man på sina uppdrag och de arbetar således stenhårt för att göra ett bra uppdrag.  

Arkitektbyrån från Stockholm förklarar konstruktionsritningar

Vad är konstruktionsritningar och vad de har de för syfte?

En arkitektbyrå i Stockholm förklarar detta på sin hemsida, detta är en kortare version av deras information:

Vad är konstruktionsritningar?

Kortfattat så visar konstruktionsritningar hur en byggnad är konstruerad. Därmed går det att exempelvis räkna ut bärighet, materialåtgång och se hur byggnaden ser ut inför att byggnationen påbörjas.

Vad används de till?

Konstruktionsritningar används främst till följande:

 • Uppfyller de lagkraven?

Vid bygglovsansökan kontrolleras att byggnationen uppfyller de lagkrav som eventuellt finns som reglerar byggnationen.

 • Offertunderlag till byggföretag

Ritningarna kan även användas som offertunderlag till olika byggföretag. Fördelen med att använda ritningarna är att byggföretagen får exakt samma information och att offerterna därmed blir enklare att jämföra. Dessutom behöver det inte uppstå några frågetecken gällande konstruktion och material.

 • Som underlag vid byggnation

När sedan byggnationen påbörjas användas ritningarna som en planering över hur arbetet ska fortlöpa för att resultatet ska bli som önskat.

 • Inför bygglov

När bygglovsansökningar skickas in kommer en handläggare att kontrollera ritningarna mot både lagar och regionala regler. Inom ett detaljplanerat område kan det exempelvis finnas krav på att byggnaderna inte får ”sticka ut” för mycket i förhållande till dess omgivning.

Hur söks bygglov?

Konstruktionsritningar är en fundamental del i bygglovsansökan. Detta förutsatt att det är en större projekt som ska genomföras. I Stockholm söks bygglov på följande sätt:

 • Via blankett

På Stockholm Stads hemsida går det att ladda hem ansökningsblanketter för bygganmälan och bygglov. De skickas sedan in till Stadsbyggnadsexpeditionen.

 • Online

Det är även möjligt att genomföra ansökan online. Även det sker via hemsidan.

Önskas hjälp med bygglovsansökan går det ofta att köpa denna hjälp från samma bolag som producerat bygglovsritningarna. En del erbjuder till och med bygglovsgaranti. Med det menas att arkitekten har hand om alla kontakter med kommunen och hjälper till med ritningarna fram till att bygglov har godkänts. Skulle det av någon anledning inte bli ett bygglov – betalas inte heller något för det.

Vilka kan hjälpa till med konstruktionsritningar i Stockholm?

Det är främst byggkonstruktörer och arkitekter i Stockholm som hjälper till med konstruktionsritningar och andra handlingar som behövs vid bygglov.

Det finns däremot ingen lag som säger att ett företag måste utföra detta jobb. De privatpersoner som har rätt kompetens kan alltså utföra det själv – men det är ytterst få som har den kompetensen.

Tjänster och produkter från zignsec.com/products

Tjänster och produkter från zignsec.com/products

Det svenska företaget Zignsec erbjuder ID-verifiering och digitala säkerhetslösningar över hela världen. På zignsec.com/products presenteras de största tjänsterna inom företaget vilka är:

 • Online ID Scanning
 • Electronic Identities (eIDs)
 • e-IDV (Register checks)

Tjänsterna presenteras mer utförligt under kommande rubriker:

Online ID Scanning

Online ID Scanning sammanfattas med att identifiering kan ske av vem som helst, var som helst och på 10 sekunder. Kunderna använder kameran på en mobiltelefon, eller dator, och tar kort på ID-handlingar varpå dessa automatiskt laddas upp till systemet. Vilka ID-handlingar som krävs beror på krav utifrån exempelvis nationella lagar samt företagens eget säkerhetsarbete. Det kan exempelvis vara ID-kort, pass eller körkort.

 • Skapar smidig användarvänlighet
 • Erbjuds över hela världen
 • Enkel att implementera till övrig verksamhet

Electronic Identities

Electronic Identities (iIDs) är något som växer kraftigt. Detta utifrån att den digitala världen ökar i omfattning gällande både tjänster och produkter. Det är helt enkelt viktigt att kunna verifiera sig digitalt samt hantera en egen elektronisk identitet.

För användaren är det enkelt att nå sin digitala identitet och informationen kan sedan användas i kontakt med myndigheter och företag som behöver ta del av den personliga informationen.

 • Snabbt och enkelt att komma igång
 • Flexibelt och stabilt system
 • Skalbart – kan utökas vid behov

e-IDV

e-IDV kallas även för registerkontroll, vilket är precis vad det handlar om. Zignesec kan kontrollera information från register i över 40 olika länder. Exempelvis kan en kontroll ske att en person verkligen bor på den adress som anges vid registrering av en finansiell tjänst.

Genom dessa identitetsverifikationer skapas underlag för bättre säkerhet. Därmed kan även antalet bedrägerier minska och företag vara säkrare på att rätt person får tillgång till rätt tjänster. Till viss del fyller redan Bank-ID denna funktion i Sverige men via Zignesec.com/products presenteras även tjänster utöver vad BankID kan erbjuda.

Zignesec.com/products – för mer info

För mer information om företaget, dess tjänster och den expansion som sker:

 • https://zignsec.com/products/ – Allmän information om de vanligaste tjänsterna hos företaget. Förklarat på ett enkelt sätt utan djupare tekniska förklaringar
 • se/aktier/om-aktien.html/1010337/zignsec – Följ den ekonomiska utvecklingen av företaget via aktiekurs, insiderhandel och nyckeltal. Dessutom samlas här även pressmeddelande och nyheter kring företaget.
 • idg.se/2.2524/1.724707/svensk-id-plattform-zignsec – Techworld är en Sveriges ledande E-tidningar inom tech-industrin. Artikeln beskriver hur flera av de tjänster som presenteras på zignsec.com/products fungerar för företag och konsumenter.

Interaktion WooCommerce och Transportören

Ett plugin till WooCommerce är allt som krävs för att skapa interaktion mellan E-handelssystemet WooCommerce och logistikplattformen Unifaun. På denna plattform kan därefter logistikordrar direkt skapas och användas hos logistikföretaget Transportören. Ett plugin som därmed förenklar och underlättar hanteringen av logistikordrar till detta företag.

Från WooCommerce till order hos Transportören

 • En order läggs
  När en order läggs i E-butiken har kunden exempelvis angett leveransadress, leveranstid och personuppgifter.
 • Skickas till Unifaun
  Det är denna information som därefter (helt automatiskt) sänds över till Unifaun. Det sker via det plugin som hjälper WooCommerce och Unifaun att interagera.
 • Logistikordrar skapas
  Information används direkt till att skapa en logistikorder till fraktbolaget Transportören. Detta utan att något behöver göras manuellt.
 • Ordrar skrivs ut
  När E-handlaren loggar in på Unifaun kan samtliga ordrar skrivas ut och därefter användas vid försändelser med Transportören.

Även andra logistikföretag

Via Unifauns plattform kan logistikordrar skapas till ett mycket stort antal logistikföretag. En del E-handlare har avtal med flera företag för att ta del av de lägsta priserna inom olika lösningar. Är alla anslutna till Unifaun kan alltså logistikordrar även skapas automatiskt till dem.

Vad krävs för att skapa kopplingen?

 • Konto hos Unifaun
  Först och främst krävs ett konto hos Unifaun. Det skapas enkelt via deras hemsida. Beroende på vilka tjänster som önskas är kostnaden på olika nivå.
 • Plugin installerat och aktiverat
  Sök upp ”Woo Pacsoft Unifaun”, ladda hem och installera. Under dess sida för inställningar väljs Unifaun som kontotyp. Använd sedan Unifauns uppgifter (användarnamn och lösenord)
 • Aktivera API
  Aktivera API genom att beställa orderkoppling. En API-nyckel kommer då skickas ut via mail som sedan anges i inställningarna. Det är denna nyckel som möjliggör den automatiska överföringen av information.
 • WooCommerce och tekniska specifikationer
  WooCommerce är en E-handelslösning som många E-handlare använder. Till denna plattform kan ett flertal olika plugin installeras som därmed skapar ytterligare funktioner. För att denna orderkoppling ska fungera behöver WooCommerce vara installerad på webbplatsen. Det krävs även att 5.6 i PHP (eller senare) är installerad. Detta kontrolleras mycket enkelt genom att webbhotellet kontaktas alternativt att inloggning sker på manöverpanelen till webbhotellet.
 • Konto hos Transportören
  Sist, men inte minst, krävs ett konto hos Transportören och WooCommerce för att effektivt ha detta upplägg som logistikpartner.

Företagslarm som skyddar din lokal

Företagslarm som skyddar din lokal

Det är lätt hänt att företag glömmer bort att investera i företagslarm. Inte undra på, man har ju gott om andra saker att tänka på, som schemaläggning, löner och andra viktiga saker. Men faktum är att företagslarm är väldigt viktigt. Vad skulle hända om din företagslokal fick inbrott just nu? Utan ett larm är det ingen som rycker ut för att hjälpa till. Det finns dock flera typer av företagslarm, vissa är bättre än andra. När du väl ska välja ut företagslarm finns det vissa saker att tänka på, bland annat:

 • Ska larmet användas av flera personer?
 • Vill du koppla utryckning till larmet?
 • Vilka andra finesser är viktiga för dig? Exempelvis användarvänlighet och funktioner.

För att personalen inte ska tycka att det är svårt eller läskigt att larma av och på lokalen är det viktigt att du hittar ett företagslarm som är så enkelt och tydligt som möjligt att använda. Idag finns det många stora aktörer inom företaslarm. Du kan till exempel hitta effektiva larm där det även ingår smarta larmdekaler. Larmdekalernas uppgift är också viktig eftersom det är dessa som först avskräcker tjuven. Dessa dekaler kan vara allt från märken till blinkande lampor och syrener. För att personalen ska känna sig trygg och bekväm med larmet är det bra att välja en variant där man alltid kan hålla personlig kontakt med larmcentralen. Om du behöver fråga något är det bara att ringa, oavsett vilken tid på dygnet.

Vilka funktioner i företagslarm är viktiga för dig?

Många anställda är rädda för att använda företagslarmet, möjligtvis en oro över att aktivera larmet trots att inget hänt. Det finns dock bra företagslarm där det ingår fria utryckningar. Genom dessa larm behöver du aldrig oroa dig över att ”ställa till med besvär” om du råkar larma. Hellre säker, eller hur.

Många av dagens företagslarm kan även kopplas via en app. Du kan då få notiser om att personalen har larmat lokalen efter dagen är slut. När du väl ska välja leverantör av ditt företagslarm är det ofta bra att välja någon av de större aktörerna då de ofta har stor närvaro över hela landet. De större aktörerna är dessutom medlemmar i SäkerhetsBranschen, något som säkerställer kvalitet, kompetens och trygghet.

Profilkläder för olika branscher

Inom många yrken och branscher är det vanligt att man bär profilkläder under arbetsdagen. Det är dels ett sätt att skapa samhörighet bland dom som jobbar men också ett sätt att visa vilken bransch man tillhör. Dessutom är det ett sätt att sprida reklam om företagets logga finns trycks på ett bra och synligt sätt. Funderar du på att köpa in profilkläder? Välj då sådant som passar för din bransch!

Vård och omsorg

Profilkläder för personer som jobbar inom vård och omsorg finns i många olika modeller, utföranden och inte minst färger. Det klassiska setet med mjuk byxa och tillhörande tröja med bröstficka är populärt inom branschen, kanske för att det både är skönt att bära samt att det berättar vad personerna arbetar med.

Restaurang och servering

Restaurang och serveringspersonal tillhör också en yrkesgrupp som ofta syns i speciella arbetskläder. Med restaurangens logga förvandlas dessa till profilkläder och ofta ser man kockkläder, skjortor och förkläden med loggor. Det blir då tydligt för gästerna vilka som arbetar i restaurangen och dessutom är det snyggt när alla bär samma kläder.

Hantverkare

Den tredje yrkesgruppen som verkar trivas bra i arbets, – och profilkläder är hantverkare av alla dess slag. Både små egna företagare och stora bolag i branschen är ofta klädda i både arbetsbyxor och jackor med företagens loggor. Det som verkar skilja sig här är trycket – här är man inte rätt för att ta i ordentligt med ett stort tryck som syns gott och väl. På profilkläder som används inom vård- och omsorg samt inom restaurang är loggorna ofta lite mer diskreta.

Det gör man såklart som man vill. Men att ha ordentliga arbetskläder, kanske med insydda knäskydd och annat, är bra när man arbetar som hantverkare. Att dessutom passa på att göra reklam ger dubbel glädje, på ett väldigt enkelt sätt.

Profilkläder till vardags

Inom en del yrken är det vanligt att man bär profilkläder under arbetstid, till exempel inom restaurang, men många medarbetare och anställda uppskattar även att visa upp företagets logga på fritiden. Vanliga profilkläder som ofta delas ut av företaget är:

 • Jackor – dun, – fleece, – eller skaljackor
 • Mössor och kepsar
 • Hoodies med eller utan dragkedja

Oavsett bransch och typ av plagg fyller profilkläder flera funktioner. Det skapar samhörighet bland dom anställda, det blir tydligt för andra vad personen jobbar med och man gör reklam för sitt varumärke och företag!

Så ansöker du till en assistansanordnare i Helsingborg

Ska du ansöka om personlig assistans för första gången eller har du redan en assistansanordnare i Helsingborg som hjälper dig i vardagen? Här presenteras hur ansökan och byte sker.

Du har inte personlig assistens idag

Om du inte har personlig assistans är första steget att söka detta. Ansökan om personlig assistans sker till Helsingborgs kontaktcenter. Efter anmälan kommer en LSS-handläggare att kontakta dig. Enligt kommunens hemsida sker detta inom en dag. Handläggare kommer nu att påbörja en utredning för att avgöra ditt behov av assistans. I denna utredning ingår generellt ett hembesök där du får förklara din situation. Därefter tas ett beslut.

 • Vid negativt beslut
  Blir det negativt kan du överklaga detta till Förvaltningsrätten vilket i så fall ska ske inom tre veckor från att du fått det negativa beslutet.
 • Vid positivt svar
  Vid ett positivt svar är nästa steg att välja vilken assistansanordnare i Helsingborg som ska få uppdraget att ge dig den hjälp du har rätt till. Det är upp till dig själv att välja assistansanordnare och om något val inte sker kommer det bli kommunen som får ansvaret. Känns det svårt att välja kan gratistjänsten assistansförmedling väljas från någon assistansförmedlare i staden.
 • Över 20 timmar i veckan
  Anser du att ditt behov är över 20 timar i veckan ska istället ansökan ske direkt till Försäkringskassan. I detta fall är det nämligen Försäkringskassan som är ansvarig medan det vid under 20 timmar per vecka är kommunen.

Du har redan en assistansanordnare i Helsingborg

Om du redan har beviljad assistans och därmed får hjälp via en assistansanordnare i Helsingborg kan byte ske av flera orsaker. Det kan exempelvis gälla att du fått ändrade behov och att anordnaren inte har kompetens att möta dessa alternativt att du inte är nöjd med hjälpen som ges. Det finns då två vägar att välja mellan för att genomföra ett byte:

 • Byte på egen hand
  Sök upp den assistansanordnare i Helsingborg du vill byta till. Kanske har en vän en bra anordnare och du vill ha samma. Kontakta dem och berätta att du vill ha hjälp av dem att byta till dem från nuvarande anordnare. De hjälper då till med allt inom det administrativa.
 • Byte via assistanförmedling
  Känner du dig inte bekväm med att välja eller byta assistansanordnare? Då kan du ta hjälp av en assistansförmedling. Deras tjänst innebär att de gratis hjälper personer med just detta. Med kunskap och kontakter inom branschen kan de ofta hitta rätt bolag utifrån kundens önskemål.

Kreditkort med betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning innebär att man misskött sin ekonomi och ådragit sig skulder hos Kronofogden vilket gör att det är svårt att få kreditkort med betalningsanmärkning. Långivare tar hänsyn till flera olika faktorer såsom inkomst, kreditvärdighet och tidigare skulder vilket innebär att det är ovanligt att bli beviljad kreditkort med betalningsanmärkning. Blir en ansökan om kreditkort med betalningsanmärkning ändå beviljad medför detta med största sannolikhet också att räntan kommer ligga på en högre nivå än normalt eftersom långivaren då tar en större risk. Viktigt är att räkna på om man klarar av den kostnad ett lån eller en kredit innebär innan man skaffar sig kreditkort med betalningsanmärkning.

Nu för tiden kan man se en ökning av beviljade krediter oavsett tidigare bakgrund. Detta i första hand om man kan visa betalningsförmåga. Hur diverse tänkbara låneföretag ställer sig till detta varierar. Att jämföra och kontakta dessa kan vara det som behöver göras. Se några av utlåningsföretagen på crediwizz.com.

Vem kan få kreditkort med betalningsanmärkning?

I dagsläget är det mycket ovanligt att man blir beviljad kreditkort om man har en betalningsanmärkning. För långivare och kortutgivare anser man helt enkelt att det innebär en alltför stor risk att bevilja kreditkort till någon med betalningsanmärkning då detta indikerar att man har svårt att klara av den egna privatekonomin.

Något som kan underlätta situationen och trots allt möjliggöra att man blir beviljad kreditkort med betalningsanmärkning är om det inte längre finns ett aktivt skuldsaldo hos Kronofogden. Detsamma kan gälla om det endast finns en eller ett par betalningsanmärkningar på lägre belopp och som är äldre än 6-12 månader.

Tips inför ansökan om kreditkort

 • Det är viktigt att skaffa sig en realistisk överblick av den egna ekonomiska situationen och räkna på om det finns något ekonomiskt utrymme för ett kreditkort. Om man misstänker att återbetalning inte kommer kunna ske på utsatt tid är det alltid bättre att avstå från att ansöka om kreditkort.
 • Vad är syftet med ansökan om kreditkort? Om det uppstår en plötslig situation som kan ge negativa konsekvenser om betalning uteblir kan det naturligtvis vara befogat att ansöka om kreditkort med betalningsanmärkning. Alla kan få en oväntad utgift som snabbt måste kunna betalas och då kan anskaffande av ett kreditkort vara ett alternativ. Handlar det snarare om att betala för nöjen och konsumtion bör man tänka sig för innan man ansöker om kreditkort.
 • Att ta kontakt direkt med kortutgivaren är något som kan underlätta för att få ansökan om kreditkort med betalningsanmärkning beviljad. Man tittar då på låntagarens ekonomiska situation och framtida möjlighet att kunna återbetala på skulden och fattar beslut utifrån detta. Välj en mindre aktör och undvik de stora kortutgivarna så ökar möjligheten att få kreditkort med betalningsanmärkning.

Fördelar med att hålla kickoff i Stockholm

Fördelar med att hålla kickoff i Stockholm

I huvudstaden Stockholm vimlar det av mötesrum, aktiviteter, boenden och restauranger – allt som behöves för en bra kickoff. Många företag väljer att hålla till här, vare sig man vanligtvis arbetar långt ifrån staden eller inte. Det finns flera fördelar med att arrangera en kickoff i Stockholm – några av dom presenteras här.

Stort utbud av allt

Stockholm är en stor stad som kan erbjuda det mesta – i alla fall sådant som är stående inslag vid en kickoff. Boende kan behövas för det företag som reser långväga och hotell finns det minst sagt gott om, dessutom i olika prisklasser. För möten och föreläsningar finns gott om anpassade lokaler som man kan hyra antingen per dag eller timme.

Självklart finns också ett näst intill enormt utbud av restauranger och barer att runda av dagen på och man kan verkligen välja och vraka utefter önskemål och krav. Man behöver heller inte ha en bil för att röra sig runt i staden – det är nära till det mesta och det är dessutom enkelt att hålla tiderna genom att åka bussar eller tunnelbanor som går stup i minuten.

Stockholm erbjuder skräddarsydda aktiviteter för kickoff

Den stora staden Stockholm har även ett stort utbud av olika typer av aktiviteter som passar vid kickoff. Det faktum att många företag kommer juast hit gör också att det finns aktörer som riktat in sig på att arrangera skräddarsydda kickoffaktiviteter – det finns en efterfrågan och det finns ett utbud.

Även med detta finns flera fördelar, bland annat att man sparar massor av tid på att slippa planera allt in i minsta detalj själv. Man bokar det som verkar mest passande för gruppen och sedan behöver man bara dyka upp på utsatt tid.

Några exempel på kickoffaktiviteter i Stockholm:

 • RIB-båt i Stockholms skärgård
 • Fiske
 • Segway
 • Åka stridsbåt
 • ”Fångarna på fortet” på Vaxholm

Chans att nätverka med andra

Det kanske inte är huvudsyftet med en kickoff, då man främst umgås och arbetar internt, men möjligheten att träffa andra företagare är stor. Kanske på hotellet eller kanske under den roliga aktiviteten?

Som företagare strävar man trots allt nästan alltid efter nya kontakter så varför inte förena nytta med nöje? Kanske är det just i Stockholm en framtida samarbetspartner finns – som kommer att delta i en framtida kickoff.