Advisor fondförvaltning – Långsiktigt sparande

Letar du efter fonder med fokus på långsiktigt sparande? Då kan Advisors fondförvaltning vara något för dig. Läs denna guide till Advisors olika fonder.

Advisor har erfarenhet av kapitalförvaltning sedan 1997. 2012 ombildades Advisor till ett fondbolag, som bland annat ägnar sig åt fondförvaltning. Advisor PPM fondförvaltning förvaltar ett kapital på cirka 10 miljarder kronor och har cirka 50 000 kunder i fonder för både pensionskapital och annat sparande. Vi kommer i denna text att presentera Advisors tre fonder för dig, Advisor Världen, Advisor Multihedge och Advisor Multihedge X2.

Advisor Världen

Den första av fonderna i Advisors fondförvaltning som vi kommer att presentera är fonden Advisor världen. Den bildades i maj 2011 och är en global dagshandlad aktiefond. Det är en 130/30 fond, vilket innebär att den ägnar sig åt handel med aktier som kan komma att sjunka i värde, vilket i sin tur fungerar som en hävstång för avkastningen. De heter 130/30 fonder just för att kapitalet som ska satsas på aktier ökar med 30 procent och det är en typ av fond som blir mer och mer populär. En av 130/30 fondernas fördelar är att man kan utnyttja marknaderna och värdepappers relativa styrkor och svagheter för att öka avkastningen.

Beroende på Advisors makroanalys kan de marknader som står i fokus variera över tid, men fonden placerar både i Sverige och globalt, där av namnet Advisor Världen. Advisor Världens medel placeras i överlåtbara penningmarknadsinstrument, värdepapper, fondandelar derivatinstrument samt på konto i kreditinstitut.

Advisor Multihedge

Den andra av fonderna i Advisors fondförvaltning som vi kommer att presentera är fonden Advisor Multihedge, som bildades i mars 3013. Som hörs på namnet är det en fond som investerar i hedgefonder. Advisors fondförvaltare väljer de fonder som vid varje tidpunkt är de bästa både i Sverige och i världen. Trots att Advisors fondförvaltare har världen som marknad, finns de flesta fonderna för tillfället i Europa, eftersom dessa har identifierats som intressanta.

Advisor Multihedge X2

Den andra av fonderna i Advisors fondförvaltning som vi kommer att presentera är fonden Advisor Multihedge X2, som bildades i februari 2017. Det är en så kallad matarfond till Advisor Multihedge. Det innebär att det är en särskild typ av fond-i-fond, som har som investeringsmål att investera i en enda fond. I detta fall Advisor Multihedge som kallas för mottagarfond.

Vi hoppas att du nu har bättre koll på Advisors fondförvaltning, och Advisors olika fonder.

Advisor fondförvaltning – Långsiktigt sparande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *