Företagslarmet för dig

Alla bör kunna känna sig trygga under arbetstid, vare sig de arbetar ensamma eller i grupp, på dagtid eller på kvälls- eller nattid. Detta har Securitas tagit fasta på när de skapat sitt system för företagslarm. Här berättar vi mer om varför du bör investera i ett företagslarm från Securitas.

Företagslarm – för ett säkrare arbete

Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) anmäldes 33 990 inbrottsstölder hos svenska företag under 2016. Detta påverkar både företagens verksamhet och dess anställda. Eftersom endast en mycket liten del av stölderna klaras upp, går värden förlorade för företagen. Dessutom skapar det en mycket osäker arbetsmiljö för de som arbetar i de verksamheter som utsätts mest för stölder och rån. Särskilt personal som arbetar ensamma eller som arbetar på kvällar och nätter känner sig ofta otrygga. Detta vill Securitas råda bot på med sitt system för företagslarm.

Eftersom så pass få brott klaras upp är det viktigt att stoppa gärningsmännen redan innan de hunnit verkställa stölder, rån eller skadegörelse. Genom att skylta med att du har ett bra företagslarm med kameraövervakning blir risken mindre att verksamheten utsätts för brott.

Så funkar Securitas företagslarm

Kanske tänker du bara på inbrottslarm när du hör ordet företagslarm. Men ett företagslarm kan vara mycket mer än så. Beroende på vad du har för behov, och vilken typ av larmsystem du redan har installerat, kan ett företagslarm innehålla inbrottslarm, brandlarm och överfallslarm. Dessa larm är kopplade direkt till Securitas larmcentral, vilken säkerställer att utryckning sker så snabbt som möjligt. Vid brand behöver du till exempel inte ringa brandkåren själv, utan det sker automatiskt.

  • Inbrottslarm: Detta är direkt anslutet till en larmcentral som är bemannad dygnet runt för att du ska få hjälp så snabbt som möjligt. Dessutom fungerar det avskräckande, så att du slipper utsättas för inbrott och skadegörelse i första taget.
  • Överfallslarm: Detta består vanligtvis av en larmknapp samt övervakningskameror. När personalen trycker på knappen skickas en signal samt bilder från övervakningskamerorna till larmcentralen, utan att detta märks i lokalen. Bilderna från övervakningskamerorna underlättar polisens eller väktarnas ingripande.
  • Brandlarm: Brandvarnaren upptäcker både rökutveckling och brand i ett tidigt stadium, och larmar larmcentralen automatiskt. Det är mycket viktigt att ha ett fungerande brandvarnarsystem, så om du inte redan har ett rekommenderar vi detta tillägg.

Om du vill skydda både din personal och din verksamhet är det alltså viktigt att införskaffa ett företagslarm. På så vis kan all personal känna sig trygg, oavsett när den arbetar.

Företagslarmet för dig

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *