Beslutet att ta ett truckkort är en investering i både tid och pengar. Men hur mycket kostar det egentligen, och vad kan man förvänta sig i form av avkastning på denna investering. I den här artikeln tittar vi närmare på den ekonomiska aspekten av att ta ett truckkort. Detta för att avgöra om det verkligen är en lönsam investering.

Dessa är kostnaderna för att ta ett truckkort

När du vill ta ett truckkort bör du vara medveten om att processen involverar flera olika kostnader:

  • Kursavgifter. Kursavgiften för en truckutbildning varierar beroende på vem som anordnar utbildningen och hur lång kursen är. Det är dock inte ovanligt att kostnaden ligger mellan 5 000 och 15 000 kr.
  • Material och böcker. Utöver kursavgiften kan det också tillkomma kostnader för kursmaterial och böcker. Dessa brukar vanligtvis gå på mellan 500 och 1 000 kr.
  • Övriga kostnader. Du bör inte glömma bort de övriga kostnader som kan tillkomma. Det kan till exempel handla om transport till och från den plats där utbildningen äger rum samt eventuellt logi och mat. Dessa kostnader kan snabbt lägga till ytterligare några tusenlappar till den totala summan, beroende på dina förutsättningar och behov.

Så är det värt mödan att göra denna investering?

Om vi räknar på det rent ekonomiskt kan investeringen i ett truckkort ofta betala tillbaka sig själv inom ett år eller två. Detta genom en högre lön och ökad jobbsäkerhet. Dessutom ökar din attraktionskraft på arbetsmarknaden, vilket på längre sikt kan leda till bättre jobbmöjligheter för dig.

Men bortom de rent ekonomiska aspekterna finns det andra fördelar, såsom en ökad självständighet och möjligheten att kunna arbeta inom en rad olika branscher. Om du värdesätter dessa aspekter blir investeringen än mer lönsam.

Truckkortet är med andra ord inte gratis, men det är en investering som ofta ger en god avkastning på såväl kort som lång sikt. Utöver de rent ekonomiska fördelarna får du även tillgång till ett bredare spektrum av jobbmöjligheter. Med detta i åtanke skulle nog de flesta hålla med om att detta är en investering som är väl värd att överväga.

Hur mycket kostar det att ta ett truckkort och är det värt mödan?