Vad är konstruktionsritningar och vad de har de för syfte?

En arkitektbyrå i Stockholm förklarar detta på sin hemsida, detta är en kortare version av deras information:

Vad är konstruktionsritningar?

Kortfattat så visar konstruktionsritningar hur en byggnad är konstruerad. Därmed går det att exempelvis räkna ut bärighet, materialåtgång och se hur byggnaden ser ut inför att byggnationen påbörjas.

Vad används de till?

Konstruktionsritningar används främst till följande:

  • Uppfyller de lagkraven?

Vid bygglovsansökan kontrolleras att byggnationen uppfyller de lagkrav som eventuellt finns som reglerar byggnationen.

  • Offertunderlag till byggföretag

Ritningarna kan även användas som offertunderlag till olika byggföretag. Fördelen med att använda ritningarna är att byggföretagen får exakt samma information och att offerterna därmed blir enklare att jämföra. Dessutom behöver det inte uppstå några frågetecken gällande konstruktion och material.

  • Som underlag vid byggnation

När sedan byggnationen påbörjas användas ritningarna som en planering över hur arbetet ska fortlöpa för att resultatet ska bli som önskat.

  • Inför bygglov

När bygglovsansökningar skickas in kommer en handläggare att kontrollera ritningarna mot både lagar och regionala regler. Inom ett detaljplanerat område kan det exempelvis finnas krav på att byggnaderna inte får ”sticka ut” för mycket i förhållande till dess omgivning.

Hur söks bygglov?

Konstruktionsritningar är en fundamental del i bygglovsansökan. Detta förutsatt att det är en större projekt som ska genomföras. I Stockholm söks bygglov på följande sätt:

  • Via blankett

På Stockholm Stads hemsida går det att ladda hem ansökningsblanketter för bygganmälan och bygglov. De skickas sedan in till Stadsbyggnadsexpeditionen.

  • Online

Det är även möjligt att genomföra ansökan online. Även det sker via hemsidan.

Önskas hjälp med bygglovsansökan går det ofta att köpa denna hjälp från samma bolag som producerat bygglovsritningarna. En del erbjuder till och med bygglovsgaranti. Med det menas att arkitekten har hand om alla kontakter med kommunen och hjälper till med ritningarna fram till att bygglov har godkänts. Skulle det av någon anledning inte bli ett bygglov – betalas inte heller något för det.

Vilka kan hjälpa till med konstruktionsritningar i Stockholm?

Det är främst byggkonstruktörer och arkitekter i Stockholm som hjälper till med konstruktionsritningar och andra handlingar som behövs vid bygglov.

Det finns däremot ingen lag som säger att ett företag måste utföra detta jobb. De privatpersoner som har rätt kompetens kan alltså utföra det själv – men det är ytterst få som har den kompetensen.

Arkitektbyrån från Stockholm förklarar konstruktionsritningar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *