Ju större städer och bebyggda platser, desto större behov av underhåll och besiktning av fastigheter. Det förekommer med andra ord en hel del fastighetsdrift i Stockholm, då detta ju är inget mindre än Sveriges största stad. Behovet av parkskötsel, takskottning, beskärning och snöskottning är konstant. Fastighetsdriften utförs av ett större eller mindre bolag, ibland till stor del av hyresvärdarna själva. Detta beror helt och hållet på vad det rör sig om för typ av fastighet och hur omfattande dess behov är. Gemensam för alla fastighetsdrift i Stockholm är dock att den är långsiktig, omfattande och bör hållas kontinuerlig.

Tar man inte hand om sina hus och fastigheter så kan skador uppkomma som det kan ta och tiotusentals kronor eller mer, att åtgärda. Inte minst om man undvikit att hantera skottning på tak. För stor snövikt belastar taket enormt och kan medföra stora problem.

Detsamma gäller parkförvaltning och behovet av gräsklippning. En trädgård som inte sköts blir snabbt en djungel. Det finns ett flertal bolag som jobbar med takskottning och parkförvaltning i Stockholm. Samma aktörer utför också uppdrag inom vägarbete och slyröjning.

Slyröjning i Stockholm

Det är viktigt att man hanterar vegetationen intill vägar och hus. Såväl järnväg som bilvägar har slyväxt. Om man undviker att hantera detta innebär det en risk för såväl sikt som avrinning. De som jobbar längs vägar i Sverige har en stor utmaning i att hitta säkra arbetssätt. Det krävs flera utbildningar för att arbeta i anslutning till stora vägar. När man beställer dessa tjänster är det ofta viktigt att välja företag med kompetens inom vägarbete i Stockholm.

Åtskilliga uppdrag finns tillgängliga för den som jobbar med parkförvaltning och röjning. Det är inte för inte som företag i branschen växt snabbt i takt med att städer och vägnät förbättras. Ett exempel är Zäkra som utför såväl takskottning som parkförvaltning, snöröjning och slyröjning i närheten av Stockholm. I takt med att kraven på säkerhet och skötsel ökar har allt fler insett behovet av att kalla in dessa tjänster. Antalet fortbildningar och kurser för medarbetare är stort och det finns åtskilliga diplomeringsmöjligheter för de som vill ha certifikat som styrker kompetens.

Fastighetsdrift och takskottning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *