Aktivt förvaltade fonder vs indexfonder

Kvalitet på förvaltningen är oftast nyckeln till framgång i alla former av ekonomisk strävan. Det finns säkert vissa undantag som bekräftar denna regel, men fondförvaltning är inte en av dessa. Fondförvaltaren har en väldigt viktig roll i förvaltningen av en fond. Såväl fondens investeringsstil, risk- och avkastningsprofil, tillväxt, aktivitet och prestanda är kopplade till förvaltarens ansträngningar.

Aktivt förvaltade fonder skiljer sig åt från indexfonder. Förvaltade fonder förvaltas aktivt av en fondförvaltare medan indexfonder istället förvaltas passivt, vilket innebär att fondportföljen är en spegling av index på en viss marknad. En svensk indexfond är till exempel en spegling av Stockholmsbörsen. Bägge dessa fondtyper har sina styrkor. Här går vi igenom de båda fondtyperna och redogör för på vilka sätt de utmärker sig.

Indexfonder

Indexfonder anses vara ett enkelt och ganska säkert alternativ för den som vill investera i ett brett segment av marknaden. Denna typ av fond är särskilt populär bland mindre erfarna investerare samt banker och andra institut med stora portföljer. Man kan likna en indexfond vid att slå på autopiloten och låta den styra kursen, medan förvaltade fonder innebär att det är piloten som sitter vid spakarna. Man kan flyga ett flygplan på bägge dessa sätt, men autopiloten är generellt sett mer lämpad för stadigare väder.

En indexfond investerar per automatik i aktier och obligationer enligt den procentsats respektive värdepappers börsvärde representerar i marknadens index. Om Ericsson till exempel motsvarar 2,7 procent av Stockholmsbörsen kommer 2,7 procent av varje krona man investerar i indexfonden att utgöras av Ericssons aktie.

Förvaltade fonder

Aktivt förvaltade fonder har möjligheten till en bättre avkastning än indexfonder, eftersom en indexfond är låst till sitt index. En förvaltad fond å sin sida kan såväl få en bättre som sämre avkastning än index. Bra förvaltare uppnår ofta riktigt bra resultat, vilket gör att de förvaltade fonderna ofta har goda möjligheter att överträffa index över tid. Förvaltaren håller sig ofta till en viss strategi och låter sig inte styras av olika taktiker som kan förbättra resultatet på kort sikt, men förfaringssättet varierar naturligtvis mellan olika förvaltare.

Advisor fondförvaltare är en förvaltare som förvaltar inte mindre än tre olika fonder: Advisor Multihedge, Advisor Multihedge X2 och Advisor Världen. De två förstnämnda är hedgefonder medan den sistnämnda är en globalfond, vilket fondens namn ger en hint om. Bolagets globalfond har dessutom en hävstång som gör det möjligt för förvaltaren att öka bruttoexponeringen med 160 procent.

Aktivt förvaltade fonder vs indexfonder

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *