Cykling är en aktivitet som är såväl rolig som hälsofrämjande. Genom att cykla kan du förbättra såväl din fysiska hälsa som din mentala sådan och på så vis ditt övergripande välbefinnande. Dessutom är det smidigt och bekvämt att kunna ta sig runt i lokalsamhället på en cykel. Till råga på allt är det dessutom ett miljövänligt transportsätt. Därför är det viktigt att flera företrädare för både företag och offentligheten beställer cykelställ online så att cyklister får någonstans att parkera sina cyklar.

Fyra viktiga skäl att införskaffa cykelställ online för att främja cyklandet

Det finns många goda skäl för näringslivets och offentlighetens företrädare att ordna möjligheter till cykelparkering. Cykelställ.se säljer cykelställ online som kan användas för detta syfte. Genom att göra detta och på så vis främja cyklandet kan man nämligen gynna transporten av cykelburna personer samt lokalsamhället på följande sätt:

  • Cyklar är mindre skadliga än bilar. Ett gott skäl att främja cyklingen är att cyklar gör mindre skada på vägen än vad bilar gör. Dessutom är det väldigt kostnadseffektivt att anlägga cykelbanor jämfört med att anlägga vägar för motorburna fordon.
  • Trafikstockningar är väldigt kostsamma. Trafikstockningar är inte bara irriterande och frustrerande utan även väldigt kostsamma. Faktum är att de daliga trafikstockningarna runt om i landet på årsbasis kan kosta samhället miljardtals kronor. Genom att främja cyklandet kan vi få fler cyklar och färre bilar på vägarna vilket skulle motverka trafikstockningar och de kostnader som dessa medför.
  • Ökat cyklande kan vara gynnsamt för kollektivtrafiken. Det finns flera sätt på vilka lokaltrafiken gynnas av att fler beställer cykelställ online och monterar dessa i diverse utomhusmiljöer i samhället. Till exempel kan ett ökat cyklande gynna kollektivtrafiken. Detta då fler får tillgång till kollektivtrafiken genom att cykla till busshållplatsen eller tunnelbanestationen.
  • Fler föräldrar skulle kunna cykla med barnen till skolan. Ett ökat antal parkeringar för cyklar i det offentliga rummet skulle också kunna leda till att fler föräldrar väljer att cykla med barnen till skolan. Majoriteten av alla de biltransporter som görs i vardagen skulle nämligen kunna utföras på cykel istället. Att cykla eller gå motsvarande avstånd istället för att färdas med bil skulle dels minska trafikstockningen kring skolorna och dels ge barnen ett tryggare färdmedel.
Beställ cykelställ online för att främja cyklandet i samhället