Du vill anlita den bästa mäklaren som finns tillgänglig till ett rimligt mäklararvode. Detta gäller oavsett i vilken stad du har en bostad att sälja. Men det är viktigt att du har ett helhetsperspektiv när du för ditt resonemang kring vilket arvode som är rimligt för mäklaren att debitera. Här förklarar vi varför!

Ha en helhetssyn när du resonerar kring vad som är ett rimligt mäklararvode

Försöker du sätta fingret på vad som är ett rimligt mäklararvode för den fastighetsmäklare som du har tänkt att anlita? Om så är fallet bör du ta med följande beståndsdelar i ditt resonemang:

  • Vilka uppgifter utför mäklaren? En fastighetsmäklare som tar hand om precis allting kring din bostadsaffär är förstås värd lite mer stålar. Kostnaden för att anlita en sådan aktör kommer därför vara lite högre. Sedan har du såklart alltid möjlighet att försöka förhandla ner arvodet lite grann.
  • Hur lång erfarenhet har han eller hon av att göra bostadsaffärer? Kan det kanske vara så att din fastighetsmäklare har en lång erfarenhet av att göra bostadsaffärer i ditt område? I sådana fall är även detta någonting som betingar ett lite högre pris. Mäklaren har då god kännedom om ditt bostadsområde samt vad som händer och sker i detta. Denna erfarenhet och kunskap gör också att mäklaren är värd ett lite högre mäklararvode i Göteborg.
  • Säljer fastighetsmäklaren många bostäder på ganska kort tid? Om så är fallet kan detta vara en anledning till att han eller hon kan hålla nere sitt procentuella arvode lite grann. Vissa mäklare satsar helt enkelt på kvantitet före kvalitet och försöker därför ha en hög omsättning när det kommer till antalet bostadsaffärer. Men detta behöver inte nödvändigtvis innebär att fastighetsmäklaren ifråga håller en lägre kvalitet än någon annan. Därför är det viktigt att du jämför mäklare i Malmö och gör en individuell bedömning av dessa.
  • Arvodet är inte den enda faktorn som du bör ta i beaktande! Arvodet är förstås en viktig faktor av flera som du bör ta i beaktande när du gör ditt val. Det är dock långt ifrån den enda faktorn att ta hänsyn till. Detta gäller inte minst då en lite dyrare mäklare kan visa sig vara mer prisvärd genom att generera ett högre slutpris för din fastighet.
Svårt att säga vad som är ett rimligt mäklararvode

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *