Visst, det är en reglerad bransch, men för privata aktörer kan det vara mycket lukrativt, har det visat sig. I tidningar och på TV har man kunnat höra och läsa om hur entreprenörer gjort sig stora förmögenheter just på att starta assistansbolag.

Jönköping är en relativt stor stad som rymmer flera aktörer inom branschen. Men hur går det egentligen för dem? Här har vi en snabb titt. Inga företagsnamn kommer att nämnas, då syftet endast är undersökande.

Första firman

Första firman vi tittar på är ett assistansbolag som finns över hela Sverige, och är även verksamma i Jönköping. Bolaget är stort – de omsatte nästan en halv miljard kronor år 2017 – och gjorde en vinst på ungefär 25 miljoner. Tittar på lönsamheten har den gått ned – men endast mycket blygsamt. År 2016 omsatte man ungefär en miljon mer än 2017, och gjorde två miljoner mer i vinst.

Även tillgångarna har minskat med ungefär åtta miljoner, när man jämför 2017 med 2016. Tittar vi på lönerna ser vi att lönerna till såväl styrelse och VD samt de anställda har ökat lite grann, trots att man hade en färre anställd 2017 än 2016.

Andra firman

Precis som den första firman vi tittade på, är även detta assistansbolag baserat i Stockholmsområdet, med verksamhet över hela landet (däribland Jönköping). Det här bolaget är förvisso stort – men inte lika stort som den första firman. De omsatte ungefär 325 miljoner år 2017, en siffra som minskat jämfört med 2016, då man omsatte nästan 340 miljoner. Faktum är att man gjorde förlust på 2016 och 2017, men så har man också stora tillgångar (ca 121 000 tkr) som täcker detta. Anledningen till förlusten kan vi bara spekulera i givetvis, men kanske har man investerat en del med tanke på att tillgångarna är lägre 2017 än 2016. År 2015 hade man dessutom tillgångar på nästan 140 000 tkr.

Tredje firman

Den tredje firman vi tittar på är ett lite mindre assistansbolag än de två första, och de verkar främst fokusera på Småland. I verksamhetsbeskrivningen framgår det att aktiebolaget ska syssla med bland annat konsultverksamhet inom management och import av alkoholhaltiga drycker, förutom personlig assistans. Där framgår det också att assistens sköts av en bifirma till bolaget. Omsättningen har varierat kraftigt, med en kraftig uppgång 2017.

Info avseende assistansbolag i Jönköping

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *