Den nya tekniken och 2020-talets pandemi har gjort att fler yrkespersoner än tidigare jobbar hemifrån. Efter att det akuta behovet av social distansering lagt sig har företag gått skilda vägar när det kommer till lösningen av lokalbehovet. Vissa har valt att även fortsättningsvis låta merparten av sina anställda arbeta från hemmet medan andra har valt att återkalla detta beslut. En tredje populär lösning är att använda sig av så kallade hybridkontor och detta är en lösning som kontorshotell i Göteborg lämpar sig väldigt väl för.

Många anställda föredrar hybridlösningen framför de övriga

Hybridlösningen är att de anställda arbetar såväl hemifrån som kontoret. I undersökningar där tusentals yrkespersoner har tillfrågats brukar utfallet bli att detta är en lösning som ungefär halva arbetsstyrkan uppskattar. Cirka en fjärdedel uppskattar istället att helt och hållet jobba på distans och den resterande fjärdedelen vill bara jobba på kontoret. Detta innebär att lösningen med hybridkontor är den mest populära, d.v.s. den som föredras av den breda massan.

Med detta sagt kan det finnas anledning att undersöka hur det ligger till hos medarbetarna på just ditt företag. Det finns nämligen för- och nackdelar med alla tre lösningarna. Därför bör beslutet fattas utifrån en grundlig analys av företagets lokalbehov.

Därför lämpar sig kontorshotell i Göteborg för hybridmodellen

Varför skulle ett kontorshotell i Göteborg lämpa sig särskilt väl för hybridmodellen, kanske du undrar? Svaret är att det är ett flexibelt sätt att lösa ett företags lokalbehov. Ditt företag kan helt enkelt hyra en kontorsplats som matchar det nuvarande behovet avseende storlek m.m. I takt med att behovet förändras är det sedan möjligt att skala upp eller ner ytan, beroende på hur hög beläggningen är i det aktuella kontorshotellet.

När du överväger vilken lösning som är den bästa för din arbetsstyrka kan du ställa dig dessa frågor:

  • Hur väl mår dina medarbetare för närvarande?
  • Hur pass drivna och självgående är de anställda?
  • Skulle du själv och dina medarbetare föredra någon av lösningarna framför de andra?
  • Hur påverkar socialiseringen på kontoret det dagliga livet och kreativiteten?
  • Skulle ni gynnas mer av att välja hybridmodellen, distansmodellen eller den traditionella kontorsmodellen?
Kontorshotell i Göteborg lämpar sig väl för hybridkontor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *