Ska du ansöka om personlig assistans för första gången eller har du redan en assistansanordnare i Helsingborg som hjälper dig i vardagen? Här presenteras hur ansökan och byte sker.

Du har inte personlig assistens idag

Om du inte har personlig assistans är första steget att söka detta. Ansökan om personlig assistans sker till Helsingborgs kontaktcenter. Efter anmälan kommer en LSS-handläggare att kontakta dig. Enligt kommunens hemsida sker detta inom en dag. Handläggare kommer nu att påbörja en utredning för att avgöra ditt behov av assistans. I denna utredning ingår generellt ett hembesök där du får förklara din situation. Därefter tas ett beslut.

 • Vid negativt beslut
  Blir det negativt kan du överklaga detta till Förvaltningsrätten vilket i så fall ska ske inom tre veckor från att du fått det negativa beslutet.
 • Vid positivt svar
  Vid ett positivt svar är nästa steg att välja vilken assistansanordnare i Helsingborg som ska få uppdraget att ge dig den hjälp du har rätt till. Det är upp till dig själv att välja assistansanordnare och om något val inte sker kommer det bli kommunen som får ansvaret. Känns det svårt att välja kan gratistjänsten assistansförmedling väljas från någon assistansförmedlare i staden.
 • Över 20 timmar i veckan
  Anser du att ditt behov är över 20 timar i veckan ska istället ansökan ske direkt till Försäkringskassan. I detta fall är det nämligen Försäkringskassan som är ansvarig medan det vid under 20 timmar per vecka är kommunen.

Du har redan en assistansanordnare i Helsingborg

Om du redan har beviljad assistans och därmed får hjälp via en assistansanordnare i Helsingborg kan byte ske av flera orsaker. Det kan exempelvis gälla att du fått ändrade behov och att anordnaren inte har kompetens att möta dessa alternativt att du inte är nöjd med hjälpen som ges. Det finns då två vägar att välja mellan för att genomföra ett byte:

 • Byte på egen hand
  Sök upp den assistansanordnare i Helsingborg du vill byta till. Kanske har en vän en bra anordnare och du vill ha samma. Kontakta dem och berätta att du vill ha hjälp av dem att byta till dem från nuvarande anordnare. De hjälper då till med allt inom det administrativa.
 • Byte via assistanförmedling
  Känner du dig inte bekväm med att välja eller byta assistansanordnare? Då kan du ta hjälp av en assistansförmedling. Deras tjänst innebär att de gratis hjälper personer med just detta. Med kunskap och kontakter inom branschen kan de ofta hitta rätt bolag utifrån kundens önskemål.
Så ansöker du till en assistansanordnare i Helsingborg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *