En betalningsanmärkning innebär att man misskött sin ekonomi och ådragit sig skulder hos Kronofogden vilket gör att det är svårt att få kreditkort med betalningsanmärkning. Långivare tar hänsyn till flera olika faktorer såsom inkomst, kreditvärdighet och tidigare skulder vilket innebär att det är ovanligt att bli beviljad kreditkort med betalningsanmärkning. Blir en ansökan om kreditkort med betalningsanmärkning ändå beviljad medför detta med största sannolikhet också att räntan kommer ligga på en högre nivå än normalt eftersom långivaren då tar en större risk. Viktigt är att räkna på om man klarar av den kostnad ett lån eller en kredit innebär innan man skaffar sig kreditkort med betalningsanmärkning.

Nu för tiden kan man se en ökning av beviljade krediter oavsett tidigare bakgrund. Detta i första hand om man kan visa betalningsförmåga. Hur diverse tänkbara låneföretag ställer sig till detta varierar. Att jämföra och kontakta dessa kan vara det som behöver göras. Se några av utlåningsföretagen på crediwizz.com.

Vem kan få kreditkort med betalningsanmärkning?

I dagsläget är det mycket ovanligt att man blir beviljad kreditkort om man har en betalningsanmärkning. För långivare och kortutgivare anser man helt enkelt att det innebär en alltför stor risk att bevilja kreditkort till någon med betalningsanmärkning då detta indikerar att man har svårt att klara av den egna privatekonomin.

Något som kan underlätta situationen och trots allt möjliggöra att man blir beviljad kreditkort med betalningsanmärkning är om det inte längre finns ett aktivt skuldsaldo hos Kronofogden. Detsamma kan gälla om det endast finns en eller ett par betalningsanmärkningar på lägre belopp och som är äldre än 6-12 månader.

Tips inför ansökan om kreditkort

  • Det är viktigt att skaffa sig en realistisk överblick av den egna ekonomiska situationen och räkna på om det finns något ekonomiskt utrymme för ett kreditkort. Om man misstänker att återbetalning inte kommer kunna ske på utsatt tid är det alltid bättre att avstå från att ansöka om kreditkort.
  • Vad är syftet med ansökan om kreditkort? Om det uppstår en plötslig situation som kan ge negativa konsekvenser om betalning uteblir kan det naturligtvis vara befogat att ansöka om kreditkort med betalningsanmärkning. Alla kan få en oväntad utgift som snabbt måste kunna betalas och då kan anskaffande av ett kreditkort vara ett alternativ. Handlar det snarare om att betala för nöjen och konsumtion bör man tänka sig för innan man ansöker om kreditkort.
  • Att ta kontakt direkt med kortutgivaren är något som kan underlätta för att få ansökan om kreditkort med betalningsanmärkning beviljad. Man tittar då på låntagarens ekonomiska situation och framtida möjlighet att kunna återbetala på skulden och fattar beslut utifrån detta. Välj en mindre aktör och undvik de stora kortutgivarna så ökar möjligheten att få kreditkort med betalningsanmärkning.
Kreditkort med betalningsanmärkning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *