Lilla arkanan består av tarotkort ur fyra sviter: bägare, stavar, mynt och svärd. Varje svit motsvarar ett element och representerar olika aspekter i vårt vardagliga liv.

  • Bägarsviten är kopplad till elementet vatten och representerar kreativitet, känslor och förhållanden. Tarotkorten ur denna svit hanterar den känslomässiga nivån av medvetandet och associeras med känslor, förhållanden, kärlek och kopplingar. Bägarna handlar om att visa och uttrycka känslor, samt de olika känslornas förhållanden till varandra.
  • Myntsviten är kopplad till elementet jord och symboliserar pengar, ekonomiska resurser, karriär, materiella ting och den fysiska världen. Korten ur muntsviten berör de materiella aspekterna i livet såsom arbete, näringsliv, handel, fastigheter, pengar och andra former av materiella innehav.
  • Svärdsviten har en koppling till elementet luft och representerar rationalitet, makt, tankar och intellektet. Korten i svärdsviten har innebörder som associeras med handlingskraft, kraft, förändring, mod, ambition och konflikt. Handlingskraft kan vara såväl konstruktivt som destruktivt och ibland utmynna i våld.
  • Det element som stavsviten är kopplad till är eld, och denna svit representerar andlighet, inspiration, energiflöde och idéer. Stavsvitens kort har innebörder som är kopplade till grundläggande energi, inspiration, andlighet, beslutsamhet, intuition, styrka, ambition, kreativitet, expansion och de frön ur vilket livet föds.

Alla sviter i Lilla arkanan består av 14 olika tarotkort som är numrerade från ess till 10, samt fyra klädda kort (Prinsessan, Prinsen, Drottningen och Kungen. De numrerade tarotkorten speglar situationer ur våra vardagliga liv medan de klädda korten reflekterar olika personlighetstyper eller faktiska personer.

Tarotläsning med fokus på Lilla arkanan

Även om Lilla arkanans tarotkort avslöjar händelser som vanligtvis inträffar under universums lagar, avslöjar tarotkortens innebörder händelser som sker naturligt till följd av människans natur. Därför belyser dessa tarotkort de mer praktiska delarna av livet och kan hänvisa till problem som har en tillfällig eller mindre inverkan.

Om en tarotläsning främst består av kort från Lilla arkanan betyder det att du hanterar vardagliga problem som inte nödvändigtvis har en långsiktig inverkan på ditt liv. Dessa problem är övergående och ger dig en möjlighet att ta lärdom av dessa upplevelser. Stora arkanans kort kan användas för att identifiera dessa livslektioner och få en förståelse för hur de påverkar ditt liv långsiktigt.

Om du tycker det här med tarot är spännande, då ska du absolut läsa mer hos Tarotguiderna.

Tarot: Lilla arkanan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *