Det finns många stora frågor här i livet som du potentiellt sett skulle kunna ställa dig själv. En av dessa är vem som egentligen bestämmer vilket guldpris som ska gälla. Men innan du ställer dig denna fråga är det viktigt att förstå vilket pris du faktiskt menar. Det finns nämligen flera olika sådana som används för diverse ändamål.

Det finns flera olika guldpris men vanligtvis åsyftas spotpriset

Det pris på guld som används vid affärer där en part köper guldet och en annan part säljer kan syfta på bland annat:

  • Spotpriset. Spotpriset är det guldpris som man i regel syftar på när man talar om priset på guld. Det är vanligtvis detta pris som man går efter när man handlar med guldtackor och annat guld som används främst i investeringssyfte.
  • Terminspriset. Terminspriset på råvaror används för att bestämma priset på bland annat guld i realtid. Detta pris fluktuerar minut för minut under den tid som börsen är öppen.

När du handlar med guldföremål utgår man vanligtvis från spotpriset. Utifrån detta tar handlaren vanligtvis en liten andel som vinst i samband med att du köper eller säljer guldföremål.

Så hur bestäms då priset på en råvara som denna?

Nu när du vet att det finns fler än ett guldpris och att det generellt sett är spotpriset som är aktuellt för dig kan vi gå vidare till den huvudsakliga frågan. Vem bestämmer vilket pris som ska gällas och hur sätts egentligen detta?

Priset på en råvara som denna ädelmetall bestäms i huvudsak utifrån tillgång och efterfrågan. Guldet är en ädelmetall som är sällsynt, d.v.s. den finns endast tillgänglig i en begränsad mängd. Därför är också priset på metallen högt. Dessutom kan råvaran användas i investeringssyfte, för att tillverka smycken samt inom den moderna industrin.

Själva priset sätts i praktiken av flertalet olika banker samt andra intressenter. Dessa beräknar värdet på råvaran utifrån tillgång och efterfrågan samt andra faktorer, såsom hur råvaran handlas på marknaderna. Utifrån de siffror som dessa intressenter kommer fram till sätts sedan ett genomsnittligt pris som bland annat fungerar som det aktuella spotpriset.

Vem bestämmer vilket guldpris som ska gälla?