Därför bör du gå en HLR-kurs

Många människor tänker aldrig på att det kanske hade varit en bra idé att gå en HLR-kurs. HLR (hjärt-lungräddning) betraktas fortfarande som något av en specialistkompetens, vilken man förutsätter att personal som arbetar inom vården har men som man kanske inte tror att man själv skulle ha användning för. Verkligheten är dock en annan.

Hjärt-lungräddning är ett sätt att försöka rädda livet på personer som har drabbats av ett akut tillstånd, där personens hjärta har slutat att slå eller personen har upphört att andas. Vid hjärt-lungräddning försöker man bevara hjärnfunktionen tills ambulanspersonal eller annan vårdpersonal anländer till platsen och kan ta över akutvården. Många människor går en HLR-kurs för att helt enkelt känna sig trygga med att de har denna kunskap, så de kan hantera akuta situationer av detta slag antingen i hemmet eller i det offentliga rummet.

HLR-kurs för personer som inte arbetar inom vården

Det är väldigt viktigt för vårdstudenter och andra som arbetar inom vården att ha kunskaper i hjärt-lungräddning. Förutom att hjärt-lungräddningen kan vara en del av dessa människors utbildning, kan det vara väldigt fördelaktigt att kunna HLR även av andra anledningar. Dessa är några goda anledningar till att gå en HLR-kurs:

  • Den främsta fördelen med att kunna hjärt-lungräddning är att du får en värdefull kompetens som potentiellt sett kan rädda liv. Genom att kunna HLR kan du rädda livet på personer som just har drabbats av ett hjärtstillestånd eller en hjärtattack. Hjärt-kärlsjukdomar blir allt vanligare, vilket gör att det också blir allt viktigare att besitta denna kunskap.
  • Personer som kan HLR kan öka möjligheterna för en person som drabbas av till exempel hjärtstillestånd eller en hjärtattack att överleva med hela 40 procent. Detta då varje minut som denna behandling fördröjs minskar överlevnadschanserna för den drabbade med 10 procent. Det innebär att du verkligen kan utgöra skillnaden mellan liv och död genom att kunna hjärt-lungräddning.
  • De personer som genomgår en HLR-kurs känner sig ofta stärkta av detta, vilket gör att de får en högre självkänsla. Det ökade självförtroendet kan de sedan dra nytta av på flera olika områden, både i hemmet och på arbetsplatsen.
  • Om du kan visa en presumtiv arbetsgivare att du har genomgått en HLR-kurs, kan du ge ett särskilt gott intryck under anställningsintervjun även om du inte söker en tjänst inom vården. HLR-kursen förbättrar såväl dina övergripande kunskaper som din erfarenhet av att hantera nödsituationer av olika slag.

Mer information om kurser och instruktörer hittar du på hlr-instruktör.se

Därför bör du gå en HLR-kurs

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *