Att genomföra ett stambyte med jämna mellanrum är en viktig underhållsåtgärd som fastighetsägaren aldrig bör slarva med. Livslängden på rören i rörsystemet kan variera en hel del och därmed även intervallet mellan de olika bytena av stammarna. Men generellt sett brukar rören ha en förväntad livslängd på mellan 20 och 50 år. Med tiden kan de dock bli skadade, börja rosta eller helt enkelt slitas ut och då är det nödvändigt att byta ut dem.

Fortsätt att läsa för att få insikt i hur lång tid det tar att byta ut stammarna i en fastighet!

3 faktorer som påverkar tidsåtgången för ett stambyte

Med jämna mellanrum behöver man göra ett stambyte i en fastighet. Men hur lång tid tar det egentligen att byta stammarna?

Det korta svaret på denna fråga är att det varierar ganska mycket. Det finns nämligen flera faktorer som är i spel och påverkar tidsåtgången. Till exempel spelar följande faktorer stor roll:

  • Storleken på fastigheten. En av de viktigaste faktorerna som påverkar tidsåtgången för ett stambyte är storleken på fastigheten. En större fastighet med fler rör att byta ut tar det längre tid att göra detta i jämfört med i en mindre fastighet med ett färre antal rör. Även rörsystemet komplexitet är en viktig faktor att ta hänsyn till. Om rörsystemet är lite mer komplex tar det längre tid att utföra denna åtgärd. Ett exempel kan vara att det rör sig om ett flerfamiljshus med flera våningsplan.
  • Vilken typ av rör som ska ersättas. En annan faktor som påverkar tidsåtgången för ett byte av stammarna är vilken typ av rör som ska ersättas. Vissa sorters rör är helt enkelt enklare att byta ut än andra. Dessutom är rör av vissa tillverkningsmaterial mer benägna att rosta eller skadas än andra. Till exempel är det vanligtvis lite enklare att byta ut kopparrör än rör av gjutjärn.
  • Var i fastigheten rören är belägna. Även var i fastigheten rören är belägna är en viktig faktor att ta i beaktande. Ibland kan rören sitta ganska dumt till och vara svårare att nå. Till exempel kan de vara belägna inuti väggar eller under ett golv. Då tar det längre tid att byta ut rören eftersom de först måste friläggas. Om rören istället är enklare att komma åt går arbetet vanligtvis betydligt fortare att utföra.
Tidsåtgången för ett stambyte påverkas av många faktorer